Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

T.C

AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

 

Kamuoyunun yakından takip ettiği ve gündemde olan soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yapılan basın açıklamaları Afyonkarahisar Adliyesi Medya İletişim Bürosu aracılığıyla yapılmaktadır. Büro personelince hazırlanan ve Cumhuriyet Başsavcısının onayının ardından paylaşılan basın açıklamalarında; Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla korunan, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, ilgililerin kişilik hakları, Hakim -Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı ile mahkemelerin bağımsızlığı ilkeleri ile birlikte soruşturmanın gizliliği prensibi göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan basın açıklamalarıyla kamuoyunun haber alma özgürlüğüne ve doğru bilgilendirilme hakkına saygı gösterilerek, kamuoyunun gecikmeksizin vaktinde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

ETKİNLİKLERİN HABERLEŞTİRİLİP FOTOĞRAFLI OLARAK BASINA SERVİS EDİLMESİ

Medya İletişim Büromuz, Başsavcılığımızca yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarını da mevcut olan fotoğraf makinesi ve kamera ile görüntülü ve yazılı olarak takip edip, hazırladıkları haberi basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Yapılan haberler afyonkarahisar.adalet.gov.tr adresimizde de yer almakta ve tüm haber, fotoğraf, video görüntüsü ve basın açıklamaları dijital ortamda arşivlenmektedir.


BASIN MENSUPLARININ TALEPLERİNİN ALINMASI

Büro işleyişimizde, bizim kamuoyu ile paylaşmak istediklerimiz kadar basın mensuplarının talepleri doğrultusunda da çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için öncelikli olarak kullanılan iletişim kanalımız e-maildir. Bilgi talebi maillerinde, talep eden kişinin kim olduğu, hangi kurumda çalıştığı, talebinin konusu basını yakından tanıyan personelimiz tarafından değerlendirildikten sonra Basın Sözcüsüne sunulmakta, talebe ilişkin gerekli bilgi notları hazırlanarak söz konusu basın mensubuyla paylaşılmaktadır.

BASIN MENSUPLARIYLA HIZLI VE ETKİN İLEŞİTİM

afyonmib@gmail.com (Afyonkarahisar Adliyesi Medya İletişim Bürosu başlıklı) adresine, yerel basın, dijital medya, kamu kurumları medya iletişim büro temsilcilerinin mail adresleri eklenerek, mail ortamında basına hızlı bir şekilde ulaşılmakta, yapılan açıklama ve haberler anlık olarak Cumhuriyet Başsavcımız tarafından değerlendirilmektedir. Kamuoyunun yakından takip ettiği bazı olaylarda ise, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek amacıyla savcılık aşamasından başlayarak konuyu takip edip, günümüz teknolojisinin sunduğu hızlı iletişim araçlarından faydalanılarak,  ulusal ve yerel basınla doğru ve hızlı bir şekilde bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

GAZETE, İNTERNET VE TV ARACILIĞIYLA HABER TAKİBİ

Adliyemiz Medya İletişim Bürosu tarafından günlük olarak ulusal ve yerel gazeteler, dergiler, broşürler, bilboardlar, televizyon, radyo, dijital basın, sosyal medya v.b medya araçlarının takibi yapılmakta Türkiye ve Afyonkarahisar’daki tüm gelişmeler izlenmektedir. Afyonkarahisar ve ulusal gündeme ilişkin ajanslardan servis edilen, özellikle asayiş olmak üzere, sıcak gelişmeler, son dakika haberleri, mail aracılığıyla zaman ve mekan sınırı olmaksızın basın sözcüsüne rapor edilmekte, böylece Afyonkarahisar’daki önemli gelişme ve olayların basına yansıyan yönleriyle haberdar edilmektedirler.

ULUSAL VE YEREL BASIN HABER ÖZETLERİ SUNUMU

Adliyemiz Medya İletişim Bürosu tarafından, ulusal ve yerel gazetelerde Afyonkarahisar ile ilgili asayiş ve adli konularda ön plana çıkan, gazete, dergi, broşür, televizyon, radyo, sosyal medya ve dijital medya üzerinden yapılan haberlerin özetlerini sunum haline getirerek, gerek fiziki olarak gerek dijital ortamda basın sözcüsüne sunmakta, bu sayede Cumhuriyet Başsavcılığımız Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulduğu gibi, Afyonkarahisar  ile ilgili olan olaylara ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilen kararların basına, kamuoyuna nasıl yansıdığını da görebilmektedir. Bunun yanı sıra Yargıtay, Danıştay gibi üst mahkemeler ile diğer il savcılık ve mahkemelerince verilen kararların gazetelere yansıyan, ön plana çıkmış, dikkat çeken sonuçları hakkında Cumhuriyet Savcılarımızın bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın hazırladığı 'Yargıda Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Büroları Çalışma Kılavuzu'nda yer alan" Medya İletişim Bürosu Personelinin Çalışma Esasları,

A.Görev Tanımı;

Adliye Basın Sözcülüğünün etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi bakımından, bu uygulamanın kurumsallaşması için gerekli birim ve personel desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda ilgili personelin görev tanımı önem taşımaktadır. Medya İletişim personeli, basın sözcüsünün gözetim, denetim ve sorumluluğu altında yargı ve medya ile arasındaki iletişiminde kendisine yardımcı olan, medya ve iletişim konusunda bilgi ve tecrübesi olan adalet personelidir. Medya İletişim Bürosunda görevli personelin öncelikle; devlet memurlarında bulunması gereken nitelikleri taşımanın yanı sıra büronun çalışma ve işleyişinin bir gereği olarak hangi bilgilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda özenli davranması gerekmektedir.

B.Medya İletişim Bürolarının Çalışma Kuralları;

Öncelikle medya iletişim bürolarının, medya mensuplarının özel olarak kullanacakları bir yer olmadığı, basın sözcüsüne bağlı olarak görev yapan personelin çalıştığı bürolar olduğu vurgulanmalıdır. Bu anlamda medya mensuplarına adliyelerde tahsis edilen basın odalarıyla karıştırılmaması gerekmektedir.

Medya İletişim Büroları aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde faaliyet gösterirler;

  • Medya İletişim Bürosu basın sözcüsüne bağlıdır.
  • Büro çalışanları, basın sözcüsünün gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.
  • Büroda görevlendirilecek personel sayısı, basın sözcüsünün görüşü doğrultusunda ihtiyaca göre belirlenir.
  • Büro personeli, basın sözcüsünün medya ile iletişiminde kendisine her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.
  • Büro personeli, basın sözcüsünün görev alanında kalan konularda adli haberleri takip etmek, sosyal medyayı kullanmak ve bu bilgileri sınıflandırarak basın sözcüsüne sunmak ile sorumludur.
  • Büro, basın sözcüsünün yazılı açıklamalarının hazırlanmasında sekretarya desteği sağlar.
  • Basın sözcüsü tarafından yapılan yazılı ve görüntülü açıklamaların dijital arşiv kaydını tutma ve arşivleme sorumluluğu büroya aittir.
  • Adliye internet sayfalarında basın sözcülüğüyle ilgili bir bölüm oluşturmak ve bunun güncel tutulmasını sağlamak, yapılan yazılı ve görüntülü açıklamaları basın sözcüsünün izniyle burada yayınlamak da büronun sorumluluğundadır.
  • Büro çalışanları basın sözcüsünü ve yargıyı zor durumda bırakacak şekilde medya mensupları ile diyaloga geçmemelidir.
  • Büro, basın sözcüsünün adliye içerisinde sözlü açıklama yapacağı durumlarda, mekan ve bu mekana ulaşım ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.
Adres

İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No : 1 Afyonkarahisar

Telefon

Adliye Santral : 0-272-216 90 03 İcra Santral : 0-272-216 69 78

Fax 1 : 0-272-217 37 96 Fax 2 : 0-272-216 44 54

E-Posta

afyoncbsisaretadalet.gov.tr