Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞI BİRİMLERİ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİRİMLERİ

 

 

                            

                  SORUŞTURMA BÜROSU

 

                                                                           Soruşturma Yazı İşleri Müdürü 

                                                                                Kalem Dahili Telefon (1219)

                                                                                      Hazırlık Bürosu

                                           Kalem Dahili Telefonlar (1247,1248.1249.1250,1251,1252,1253,1255,1256)

                                                                                        Terör Büro 

                                                                           Kalem Dahili Telefon(1270)

                                                                                  Bilişim Suçları Bürosu

                                                                      Kalem Dahili Telefonlar (1246,1258,1259)

                                                                                Uyuşturucu Suçlar Bürosu

                                                                          Kalem Dahili Telefonlar (1262,1268)

                                                                          Memur-Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu

                                                                              Kalem Dahili Telefon (1266)

                                                                             Aile İçi Suçlar Soruşturma Bürosu

                                                                              Kalem Dahili Telefon (1267)

                                                                           Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu

                                                                                Kalem Dahili Telefon (1257)

                                                                             Cezaevi Soruşturma Bürosu

                                                                               Kalem Dahili Telefon (1260)

                                                                                 Daimi Arama Bürosu

                                                                               Kalem Dahili Telefon (1245)

                                                                       Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu

                                                                             Kalem Dahili Telefon (1263)

                                                                          Ağır Ceza Duruşma Savcısı Kalemi

                                                                                 Kalem Dahili Telefon (1264)

                                                                                        Müracaat Kalemi 

                                                                                   Kalem Dahili Telefon (1063)

                                                                                        Uzlaştırma Kalemi 

                                                                                  Kalem Dahili Telefon (1018)

                                                                                       Esas/Karar Masası 

                                                                                 Kalem Dahili Telefon (1244)

                                                                                          Yakalama

                                                                               Kalem Dahili Telefon (1231)

 

 

 

 

BAKANLIK MUHABERE

          

Bakanlık Muhabere

Yazı İşleri Müdürü (1050)

  Kalem Dahili Telefon (1039)

Muhabere

  Kalem Dahili Telefon (1054-1055) 

Talimat

  Kalem Dahili Telefon (1269)

 

 

 

 

 

İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU

          

                                          İlamat ve İnfaz Yazı İşleri Müdürü 

                                           Kalem Dahili Telefon (1218)        

                                                 İlamat ve İnfaz Bürosu

                                     Kalem Dahili Telefonlar (1236,1240,1243)

 

 

 

 

 

EMANET BÜROSU

          

                                             Emanet Yazı İşleri Müdürü 

                                           Kalem Dahili Telefon (1224) 

                                               ( Dahili Telefon 1223)

 

 

 

 

 

 

ÖNBÜROLAR , TARAMA VE VEZNE

 

          

 Önbürolar

Hukuk Ön Büro

(Dahili Telefon 1065)

Ceza Ön Büro

(Dahili Telefon 1230) 

Savcılık Ön Büro

(Dahili Telefon 1058)

 Tarama

    (  Dahili Telefon 2058)

 Vezne 

     (  Dahili Telefon 1067)

 

 

 

Adres

İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No : 1 Afyonkarahisar

Telefon

Adliye Santral : 0-272-216 90 03 İcra Santral : 0-272-216 69 78

Fax 1 : 0-272-217 37 96 Fax 2 : 0-272-216 44 54

E-Posta

afyoncbsisaretadalet.gov.tr